Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Průběh reklamace

 • okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží. Není-li na dodacím listě uvedeno jinak, je záruka na všechno dodané zboží 24 měsíců a prodlužuje se o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě. Jako záruční list přitom slouží daňový doklad (faktura) přiložená ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.
 • pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

Kupující oznamuje reklamaci jedním z následujících způsobů:

 • zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu info@tendence-plus.cz
 • zasláním doporučeného dopisu na adresu společnosti tj. Tendence Plus s.r.o., Hodkovská 1200, Praha 916, 190 16

Při podání reklamace uveďte prosím číslo vaší objednávky (je na daňovém dokladu) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, jaký způsob další komunikace preferujete: telefonicky či elektronický styk (e-mail).

 • po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace.
 • v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu a adresou zaslal či donesl na adresu prodejce (viz. kontakt, při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, ta nebude přijata). Prodávající při převzetí zboží vydá doklad potvrzující převzetí zboží k reklamaci /nebo doklad obratem zašle na uvedenou adresu/. Opravené zboží pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu (maximálně do 30-ti dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo v případě neodstranitelné vady zasláno zboží nové (maximálně do 30-ti dní), případně dle dohody budou vráceny peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží, a to buď na bankovní účet nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace). Pokud bude vaše reklamace uznána oprávněnou, bude vám vrácena i částka poštovného vynaložená kupujícím na reklamační řízení (zaslání zboží zpět poštou).
 • prodávající neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (pošta, kurýr). Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • při mechanickém poškození výrobku, vzniklém neopatrnou manipulací.
 • jedná se o běžné opotřebení výrobku a jeho částí, odpovídající době užívání.
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče.
 • zboží bylo poškozeno živly.